image

Vragen over verkoop, inschrijving en planning

Door u aan te melden als geïnteresseerde via de pagina Interesse. U maakt een persoonlijk account aan voor de Mijn Omgeving van Bleekerspoort. Via dit systeem kunt u online uw voorkeur aangeven voor een woning of appartement op bouwnummerniveau. Is het zo dadelijk mogelijk in te schrijven voor de koop van een woning/appartement, dan doet u dat ook uit Mijn Omgeving

Nee, er is sprake van vrije verkoop en er gelden geen voorrangsregelingen.

De woningen en de appartementen gaan 18 juni 2021 in verkoop

Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte wanneer de verkoop start en hoe u in aanmerking kunt komen voor een woning of appartement. Een verkoopprocedure wordt hiervoor opgemaakt en met u gedeeld via een nieuwsbrief

Nee, enkel koopwoningen/koopappartementen

Vragen over de woningen / appartementen

6 laanwoningen, 10 hofwoningen, 6 pleinwoningen, 1 poortwoning en 10 appartementen

een aantal voorbeelden staan getekend in de vogelvlucht/impressies en staan duidelijk vermeld op de verkoopoptietekeningen. Dit is alleen mogelijk bij de woningen, de appartementen hebben enkel afbouwopties

Ja deze zijn er. Bij het online plaatsen van de verkoopdocumenten worden deze optielijsten online geplaatst

Het afnemen van een parkeerplek in de garage is verplicht voor alle in totaal 33 woningen/appartementen, waarbij voor de 6 laanwoningen de afname van 2 plaatsen verplicht is. De prijs voor een parkeerplek is € 30.000,00 v.o.n (inclusief BTW). In totaal zijn er 43 parkeerplekken. De 4 'vrije' parkeerplaatsen worden bij de start verkoop door de verkoper toegewezen aan de hand van aangeven interesse. 

Ja alle woningen hebben een berging of in de tuin, of inpandig of in de parkeergarage

De woningen hebben standaard een EPC van minimaal 0,4. Dit betekent dat de woningen zeer energiezuinig zijn.

Ja, de woningen en appartementen worden zonder gasaansluiting opgeleverd. Een lucht - waterwarmtepomp zal de woning voorzien van warmte, koeling en warm tapwater. De 4 appartementen op de begane grond (bnrs. 24 t/m 27) hebben een ventilatie warmtepomp welke de appartementen voorziet van warmte en warm tapwater.

Ja, het bestemmingsplan is onherroepelijk.

De omgevingsvergunning is ingediend en kent een standaard doorlooptijd van 8+6 weken. Het nieuwbouwplan past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan hierdoor is er voor gemeente geen reden de omgevingsvergunning niet af te geven. Naar verwachting is de vergunning medio Q2 2021 onherroepelijk.

Het plan wordt uitgevoerd onder Woningborggarantie.

Er zit geen keuken in de koopsom. Er is wel een project aanbieding gedaan door de partner van de aannemer, deze aanbieding zal bij de verkoop te downloaden zijn vanaf de projectsite. U heeft de volledige vrijheid om zelf een keuken uit te kiezen bij een door u gewenste leverancier. Afstemming voor de posities van leidingen vindt plaats tijdens de afbouwgesprekken bij ThuisinBouwen.

 In de standaard aanneemsom zit een badkamer. Zie verder de technische omschrijving en sanitairbrochure. Deze stukken zijn te downloaden bij de verkoopstukken.

U dient zelf nog leveringsovereenkomsten af te sluiten voor elektra en kabel (TV/Internet). Voor de aansluitmogelijkheid van de verschillende media (telefoon/internet/TV) worden er loze leidingen met controledraad aangebracht vanaf de meterkast.

Voor het water is er een vaste leverancier per gemeente.

Contracten

U koopt de grond van Bleekveld en de woning/appartement van HMU Oltshoorn (valt onder de ThuisinBouwen groep) Vandaar dat u een gescheiden koop-, en aanneemovereenkomst tekent.

Buiten de standaard dienen alle woningen en appartementen (100%) verkocht te zijn. Dienen vergunningen te zijn afgegeven, sloop, omgevingsvergunning activiteit bouw en het woningborgcertificaat

Ja deze is er. Zie verder onder VvE veel gestelde vragen

Verkoopproces

Hiervoor kunt u contact opnemen met de makelaars Hoekstra en van Eck of Brockhoff makelaars. Zij vertellen u graag meer over het proces en de mogelijkheden.

De makelaarsopties kunnen worden meegenomen in de aanneemovereenkomst. Koperskeuzeopties worden later met u doorgenomen. U wordt uitgenodigd door de kopersadviseur van ThuisinBouwen om samen deze afbouwopties te bespreken.

Makelaars Hoekstra en van Eck te Leiden en Brockhoff Makelaars Amstelveen zijn betrokken bij het project. Ook kunt bij deze makelaars informeren naar de mogelijkheden voor de verkoop van uw huidige woning. Contactgegevens van deze makelaars vindt u op de website onder contact

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Een VvE is het overkoepelende orgaan waarvan alle eigenaren automatisch (van rechtswege) lid worden zodra ze een appartementsrecht in het gebouw kopen. Wanneer ze hun appartementsrecht verkopen, stopt automatisch het lidmaatschap. De VvE zorgt voor het onderhoud en het beheer van de gemeenschappelijk delen en zaken van het gebouw, en zorgt ervoor dat er voor groot onderhoud wordt gespaard. De VvE is daarnaast verantwoordelijk voor het afsluiten van een uitgebreide opstalverzekering voor het gebouw en de nodige aanvullende verzekeringen zoals een aansprakelijkheids- en glasverzekering.

Alle woningen, appartementen, parkeerplaatsen en de bergingen in de parkeergarage van het project Bleekerspoort hebben te maken met minstens één van de VvE’s. Er worden namelijk vier VvE’s opgericht voor dit project

VvE 1 is de hoofdsplitsing van de parkeergarage en de huizen welke daar bovenop worden gebouwd. In deze splitsing wordt het gebouw gesplitst in twee delen, namelijk de parkeergarage en de woningen.

VvE 2 is de ondersplitsing van parkeren. In deze splitsing wordt de parkeergarage gesplitst in 43 parkeerplaatsen en 10 bergingen.

VvE 3 in de ondersplitsing van het wonen op de parkeergarage. In deze splitsing wordt gesplitst in 17 woningen (laanwoningen, poortwoning en hofwoningen)

VvE 4 is de splitsing van het appartementsgebouw in 10 appartementen.

Zodra u een appartementsrecht koopt wordt u automatisch lid van de VvE. U kunt dit lidmaatschap niet opzeggen. Alleen als u uw appartementsrecht verkoopt bent u niet langer lid van de VvE

De VvE wordt opgericht door de notaris op moment van passeren van de splitsingsakte.

Het bestuur van de VvE wordt gekozen dan wel benoemd door de leden, de eigenaren, van de VvE. Zij worden voor onbepaalde tijd benoemd maar kunnen zelfstandig aftreden, doorgaans neemt men voor minimaal een jaar zitting in een bestuur. De eerste bestuurder van de VvE wordt vaak gevormd door de aannemer/ontwikkelaar of een VvE beheerder omdat er dan nog geen kopers/eigenaren zijn

Een actieve VvE is bij wet verplicht. Het voordeel is dat zaken binnen de VvE goed geregeld kunnen worden zoals de verzekeringen van het gebouw en de VvE, tijdig

onderhoud middels de nodige onderhoudscontracten voor gemeenschappelijke installaties en gebouwonderdelen, gemeenschappelijke schoonmaak, terreinonderhoud en het verplicht reserveren voor groot onderhoud in de toekomst. Daarnaast worden er dan ook de diverse noodzakelijke zaken vastgelegd in een Huishoudelijk Reglement over gebruik van gemeenschappelijke en privéruimtes.

Om de VvE te helpen bij de opstart en inrichting alsmede het beheer voor het eerste jaar na oplevering heeft Bleekerspoort JWA Beheer uit Roelofarendsveen geselecteerd.

De medewerkers van JWA Beheer zullen u dus helpen met de inrichting van de VvE en kunnen al uw vragen beantwoorden welke betrekking hebben op de VvE.

Binnen een slapende VvE wordt en is er conform hetgeen de wet aan een VvE stelt niets dan wel nauwelijks iets geregeld terwijl de VvE, dus de eigenaren, wel verantwoordelijk is voor het onderhouden en beheren van de gemeenschappelijke delen en zaken. Er is dan bijvoorbeeld niet eens een verplichte opstalverzekering op naam van de VvE afgesloten, wat bij schade of aansprakelijkheid de nodige gevolgen met zich mee kan brengen voor de betreffende eigenaren. Bij dit project zal er geen sprake zijn van een slapende VvE.

Deze zijn nog niet bekend. Bij de start verkoop hebben wij een indicatie voor u per maand.

Planning

Dit is onder andere afhankelijk van het vervallen van de opschortende voorwaarden zoals het verkoopresultaat en afgifte omgevingsvergunning. Naar verwachting zal er Q4 2021 worden aangevangen met de sloop.

Dit is afhankelijk van de start van de bouw. Voor nu gaan we uit van een bouwtijd van 2 jaar. Bij een mogelijke start sloopwerk in Q4 2021 wordt verwacht dat de appartementen medio 2024 worden opgeleverd. De verwachte oplevering van de woningen eind 2023 / begin 2024

SCHRIJF U NU IN

Heeft u interesse in een van de nog beschikbare woningen? Schrijf u nu in of bel direct een van de makelaars: Hoekstra & Van Eck of Brockhoff Makelaars

INSCHRIJVEN